Урок виробничого навчання малярів – штукатурів

Робітниками нашого училища розроблена методична программа уроку виробничого навчання малярів – штукатурів. Метою цієї розробки є прагнення навчити учнів опоряджувати поверхні, застосовуючи суху суміш Cerezit СТ 225, розвивати в учнів навики володіння малярним інструментом при нанесенні різноманітних фактур, удосконалення та формування навиків роботи з новими технологіями, виховувати в учнів бережне ставлення до інструментів і матеріалів, свідомо відноситись до правил техніки безпеки, виховати у майбутніх робітників культуру праці.
Урок поділяється на декілька частин, а саме Організаційна частина та Вступний інструктаж, який передбачає показ і пояснення прийомів, способів і технології запланованої на уроці діяльності учнів (правил користування інструментами, обладнаннями та пристроями); роз’яснення способів контролю і самоконтролю, організації праці, правил безпеки виконання роботи. На цьому етапі учні сприймають показ і пояснення майстра, рекомендації інструкційних і технологічних карт, здійснюють пробне виконання трудових дій; самостійно визначають технологічну послідовність способів виконання завдань.
Під час вступного інструктажу пояснення і показ поєднуються. Після чого майсер повинен повідомити мету та тему уроку, та активізувати знання необхідні для практичної роботи за допомогою тестів. Після проведення учні обмінюються роботами для взаємоперевірки.
Після перевірки тесту майстер просить учнів прокоментувати їхні відповіді (дати аналіз відповідей друзів з обґрунтуванням сказаного).
Такий метод опитування дає змогу майстру швидко перевірити знання всієї групи, привчає учнів відкрито висловлювати свою думку та обґрунтовувати свій вибір.
Майстер ставить кілька проблемних запитань, які спочатку обговорюються в бригадах, а потім представники кожної бригади доповідають усій групі про висновки.

Методична розробка з використання інноваційних методів; професія: «Оператор ЕОМ»

Збільшення розумового навантаження на уроках примушує замислиться над тим, як піддержати інтерес до матеріалу, який вивчається, їх активності на протязі всього уроку. В зв’язку з цим ведуться пошуки нових ефективних методів навчання та таких методичних прийомів, які активізували би думку учнів, стимулювали до самостійного придбання знань.
Формування особистості учня відбувається у різних видах діяльності: навчальної, трудової, суспільної та ігрової. Кожна з них має свої особистості та можливості, при¬чому на різних етапах навчання, для різного віку неоднакові.
Виникнення інтересу до різних предметам у більшості учнів залежить в більший ступені від методики їх викладання, від того, наскільки вміло буде побудована учбова робота. Треба турбуватися за те, щоб на уроках кожен учень працював активно та за¬хоплено, та використовував це як точку опори для виникнення та розвитку цікавості, глибокого пізнавального інтересу. Це особливо важливо у підлітковому віку, коли ще формуються, а інколи тільки визначаються постійні інтереси та схильності до того чи іншого предмету…

До складу роботи входять:

 • Дидактичні ігри на уроках та їх специфіка;
 • Характеристика теми;
 • Зміст теми;
 • План уроку;
 • Методичні рекомендації по організації та методиці проведення уроку по темі «Графіка DRAW»;
 • Список літератури;
 • Методика проведення різних видів з ігровими моментами .

Творча робота для обласного конкурсу «Бiблiотека ПТНЗ — 2008 року»

Робота складається з презентації бібліотеки.

Творча конкурсна робота:

 • патріиотичне виховання;
 • правове виховання;
 • моральне виховання;
 • екологічне виховання;
 • профорієнтаційна робота бібліотеки;
 • сучасний підход до бібліотечного обслуговування;
 • інформаційне-методичне забезпечення;
 • iнформатизація як головний напрямок шляху до нової якості бібліотечного обслуговування.

Частиною роботи також є фільм з яким ви можите ознайомитись нижче: