За 2011-2012н.р. колективом державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м.Краматорська» зроблено немало.
Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м.Краматорська» є закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці, як правило з числа випускників загальноосвітніх шкіл. МВПБУ здійснює перепідготовку працюючих робітників і незайнятого населення.
Враховуючи сучасні тенденції розвитку науки і освіти, в училищі здійснюються необхідні перетворення.
Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та «Про вищу освіту» МВПБУ здійснює ступеневу підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за навчальними планами,які розроблені відповідно до держстандартів ПТО та вищої школи для забезпечення потреб регіону в робітниках та молодших спеціалістів високої кваліфікації.
В зв’язку з цим вивчаються потреби ринку праці в регіоні, замовлення підприємств та організацій.
Замовниками виробничих кадрів ,яких готує МВПБУ є: ЗАТ «Донмашбуд», Краматорська станція технічного обслуговування «Южна», Краматорська автобаза, ЗАТ «Швея», СМУ ЗАТ «НКМЗ», ЗАТ «Важмашбуд», ЗАТ «КЗТС», ЗАТ «Енергомашспецсталь», ЦШК «Пушка».
В училищі здійснюється прийом:
На другу ступінь професійно-технічної освіти на базі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за наступними професіями:
— Маляр; штукатур; лицювальник – плиточник;
— Штукатур; лицювальник – плиточник; лицювальник – мозаїчник;
— Столяр будівельний; тесляр; паркетник;
— Маляр;штукатур;
— Монтажник гипсокартоних систем; штукатур;
— Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;
— Касир (у банку); оператор електронно-обчислювальних машин;
— Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор електронно-обчислювальних машин;
— Слюсар з ремонту автомобілів;
— Кравець;
— Конторський службовець (бухгалтерія).
На третю ступінь професійно-технічної освіти ( перший рівень акредитації) приймаються учні на базі повної загальної середньої освіти за наявністю освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідними напрямами (спеціальностями):
— «Зварювальне виробництво»
— «Будівництво ї експлуатація будівель та споруд»
Після закінчення повного курсу навчання випускники ІІІ ступеня продовжують навчання за договорами в вищих навчальних закладах, в таких як: Донбаська державна машинобудівна академія, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харківська академія народного господарства, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, Слов’янський державний педагогічний університет.
Для виконання перспективного плану держзамовлення з усіх професій училищем проводиться моніторинг прогнозування потреб ринку праці регіону в робітничих кадрів з метою відповідного формування контингенту учнів та слухачів МВПБУ за наступними напрямками:
— вивчення ринку праці;
— співпраця з міським центром зайнятості та отримання від них бази даних по області;
— участь у проведенні міської та регіональної «Ярмарок професій»;
— обмін передовим досвідом з іншими будівельними училищами України;
— проведення круглих столів з керівниками підприємств області та країни
Тому наше училище приймає учнів на перший курс навчання за професіями, які мають попит на ринку праці, особливо спеціалістів будівельного профілю. Але у зв’язку з демографічним станом у регіоні ми були вимушені зменшити план держзамовлення на 2011-2012 н.р. Про це свідчить наступні дані.

Державне замовлення

Навчальний рік

План прийому

Прийнято

2011-2012

120

97

  Випуск

Навчальний рік

План випуску

Факт

2011-2012

231

236

 

Після закінчення курсу навчання  18% учнів в 2011 році продовжили навчання у вищих навчальних закладах ,  73%  учнів працевлаштовані за вибраною професією, 8 % не працевлаштовані за станом здоров’я .

           Для виконання держзамовлення на 2011-2012н.р. проведені слідуючи заходи:

—  Узгоджені   договори з керівниками  шкіл, училищ про проведення профорієнтаційної роботи.

—  Проводяться екскурсії для учнів  шкіл.

—  Проведено  День відкритих дверей для учнів та їх батьків за програмою:

1. Театралізована вистава з реклами будівельних професій.

2. Виступ адміністрації про порядок прийому, навчання, випуску та працевлаштуванню учнів, умови  проживання в гуртожитку.

3. Екскурсія по училищу,гуртожитку,центру.

— Надруковані  рекламні проспекти, календарі, блокноти.

В місцевих засобах масової інформації постійно друкуються статті про діяльність  училища, демонструються рекламні ролики.

Усі педагогічні кадри мають відповідну освіту, щодо викладання предметів теоретичного та професійно-практичного циклу. Своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м.Донецьк) університет менеджменту освіти.

На даний час володіють комп’ютерною грамотністю -100 % педагогічного колективу училища.

Розвитку педагогічної майстерності сприяє: проведення з педагогічними працівниками конференцій, методичних виставок, вивчення і розповсюджуєння передового педагогічного досвіду працівників училища та області, а саме участь у всеукраїнських заходах. Так викладач спецдисциплін Шубчинський В.Д. є учасником: проекту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та товариства технічного співробітництва (GTZ) Німеччини, експериментальної діяльністі щодо впровадження курсу «Основи енергоефективності» в навчальному процесі,  науково-практичного співробітництва у рамках Ліссабонської стратегії європейської інтеграції в галузі освіти, наукового співробітництва у галузі інноваційних технологій навчання з країнами СНД і Східної Європи, при співпраці з Євразійською асоціацією університетів та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Камьянец-Подільським національним університетом імені Івана Огієнко Міжнароднії науковій конференції: «Інноваційні технології управління компетентністно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія.»

Продовжується робота з інститутом ПТО НАПН України, згідно з договорм про експериментальний майданчик, по розробці методичних, теоретичних і практичних матеріалів для підручника «Основинерегоефективності у будівельній галузі».

Наші викладачі як можна частіше приймають участь у різних конференціях, семінарах, виставках для обміну досвідом і поповнення останніми досягненнями у галузі новітніх освітніх технологіях.

Методична робота, робота «школи молодого викладача», « молодого майстра в/н», «школа передового досвіду» проводиться відповідно до річного плану роботи училища.

В цьому році в училищі проводилось засідання обласної методичної об’єднання заступників директора з навчально-виробничої роботи та навчально-виховної роботи. В цьому році двоє викладачів атестувалися на вищу категорію з присвоєнням звання «Старший викладач».

За період 2011-2012н.р. педагогічні працівники та учні училища приймали участь в різних конкурсах та заходах регіонального та обласного характеру:

— III місце в обласної олімпіаді серед учнів ПТНЗ з предмета «Технологія комп’ютерної обробки інформації»,учениця Іванова Наталія;

—  номінанти обласного етапу Всеукраїнського огляду –конкурсу «Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у ПТНЗ№»:

Белевич С.М. , викладач спецдисциплін з роботою за темою «Нехай бар’єрів у житті стане менше»,

Отоса І.О., викладач суспільних дисциплін з роботою за темою «Сердце для інших».

— II місце  в обласному огляді-конкурсі на кращу лабораторію «Бухгалтерський облік» з професій «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Конторський службовець», викладач Похілко О.І.;

—  II місце  в обласному конкурсі   професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії “Штукатур”, учень Наріков Дмитро;

—  III місце в обласної олімпіаді з предмета “Технологія комп’ютерної обробки інформації”, учениця Іванова Натал’я;

— переможці в обласному епапі Всеукраїнського огляду конкурсу ”Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічни х навчальних закладах” викладачі Отоса І.О. та Білевіч С.М.

Кожному учню виплачується академічна стипендія, в разі втрати одного з батьків надається  матеріальна допомога в розмірі стипендії, Учні з малозабезпечених, багатодітних сімей та учні з числа інвалідів які мають бажання пройти оздоровлення направляються до санаторіїв відповідного типу за безкоштовними путівками, які надає міський центр здоров’я, а також за путівками в літні оздоровчі табори, за замовленням училища до Управління освіти і науки.

Особлива увага в училищі звертається на учнів з числа дітей-сиріт , дітей позбавлених батьківського піклування. Їх забезпечення здійснюється згідно чинного законодавства.

В училищі функціонує фельдшерський пункт який обслуговує учнів та педпрацівників.

Учні та педпрацівники приймали участь в щорічних  заходах присвячених здоровому способу життя, Міжнародному Дню здоров’я та боротьби зі СНІДом. Приймали участь у міській акції “Молодь проти паління” та “Молодь за здорове життя”.

Виховна робота в училищі планується та проводиться згідно Конституції України, національної державної програми “Освіта”, та “Положення про професійно-технічний заклад України”, “Положення про організацію виховної роботи” та плану роботи училища на рік.

Велика робота проводиться з патріотичного виховання, з виховання почуття гордості щодо вибору професії.

Учні постійно приймають участь в презентації своїх професій на міському Ярмарку професій, що організовує міський центр зайнятості населення.

Учні училища надали безкоштовну допомогу в вигляді ремонтних робіт двох відділень дитячої лікарні.

Щорічно біля 100 учнів проживають в гуртожитку, виховна робота в якому проводиться згідно плану роботи, що організується вихователем гуртожитку. Для цих учнів проводяться різні заходи. Зокрема це: «Козацькі розваги», конкурс «Любов з першого погляду», «Зіркові дольки», «КВК», «Міс гуртожитку», « Стоп наркотик»  та ін. В гуртожитку створені прекрасні побутові умови: обладнані за сучасними вимогами кімнати гігієни, кімнати приготуванні їжі., кімната дозвілля.

В училище проходять масштабні та цікаві культурно-масові заходи :

День студента, День відчинених дверей, предметні та професійні тижні, День Перемоги, День Святого Валентина, Конкурс „Снігові фігури”, День святого Миколая,  Фольклорне свято  «Масляна», конкурс «Ми шукаємо таланти», Конкурс «Міс училища», «Свято вручення дипломів».

Одним з головних напрямків у виховній роботі є профілактика правопорушень та злочинів серед учнів училища.

З метою профілактичної роботи утворено штаб профілактики, засідання якого плануються та проводяться щомісячно.

Раціональному використанню матеріально-технічних та грошових ресурсів сприяє єдина політика усього колективу викладачів,  майстрів виробничого навчання та керівництва училища.

Додатковими джерелами фінансування діяльності училища, згідно статті 61 Закону України „Про освіту” є:

—    доходи від реалізації продукції навчально – виробничих майстерень;

—    надання в оренду приміщень;

— добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані   від фізичних та юридичних осіб.

Так за звітний період надходження спеціальних коштів  склали, від:

1. Плати за послуги  у т.ч.:                                         -78.4 тис.грн.;

-за роботу учнів на виробничому навчанні(100%)  -35.0 тис.грн.;

-здачі в оренду приміщень                                       -41.0 тис.грн.;

-платні послуги                                                          — 2.4 тис.грн.

2. Отримання благодійних внесків                                       -333.3 тис.грн.;

Усього: 411.7 тис.грн.

За рахунок отриманих  вищезазначених внесків своєчасно  виконуються ремонти будівель, споруд, учбових кабінетів і майстерень , які на сьогодні  знаходяться в задовільному стані.

З використанням сучасних технологій в будівництві учнями при проходжені виробничого навчання були реконструйовані навчальні кабінети:

1. Кабінет «Історія»

2. Два кабінета «Англійська мова»

3. Кабінет «Будівельне креслення».

Створені лабораторії «Будівельна» та «Бухгалтерський облік».

За рахунок допомоги  фізичних та юридичних осіб проводяться ремонти дахів, системи водо-, теплопостачання.

В училищі постійно проводяться роботи по озелененню території та приміщень училища, художньому оформленню газонів, що  виховує  в учнях  почуття прекрасного. За цей період додатково було створено  дві клумби.

Згідно свого профілю усі поточні ремонти навчально – виробничих майстерень, учбового корпусу, спортивної зали, гуртожитку виконуються учнями 1-3-іх курсів з професій  маляр, штукатур, лицювальник – плиточник.

Отримані кошти були спрямовані на оновлення матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничої та виховної діяльності.

Педагогічна та батьківська громадськість училища залучається до  управління  діяльністю навчального закладу. На засіданнях батьківського комітету,  штабу профілактики вирішуються питання про забезпечення навчального процесу, організаційні питання , питання матеріального забезпечення учнів з числа дітей – сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Батьківський комітет допомагає впливати на батьків, які недостатньо приділяють уваги навчанню, поведінці своїх дітей. Допомагають батьки також в організації відпочинку дітей, розширенні їх світогляду, ознайомлення з історичними цінностями нашої країни, організовуючи туристичні поїздки по цих місцях.

Вважаю, що від якості роботи системи ПТО залежить рівень розвитку країни у майбутньому. Тому і робота всього колективу спрямована у цьому напрямку.

Директор МВПБУ                                                                                                                                                                            М.С.Бережний

 1.     Відомості про контингент учнів

 

 

Курс

 

Термін навчання

 

 

Назва професії

Кількість учнів

 

 

Випущено

відраховано

Прийнято протягом навчального

року

 

01.09.2011

 

25.05.2012

Самов.

залиш.

навчання

За порушення дисципліни

Інші порушення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

5

Маляр;штукатур; лицювальник-плиточник

25

22

4

1

1 (ТУ)

1

Маляр;штукатур

17

19

1

1

4

1

5

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

25

21

6

2

1

3

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

26

31

5

2

5

Маляр;штукатур; лицювальник-плиточник

30

30

2

5

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

30

29

1

2

3

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

29

29

1

1

2

3

Касир (в банку); оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

29

27

2

2

3

Слюсар з ремонту автомобілів

28

28

3

5

Маляр;штукатур; лицювальник-плиточник

26

8

16

2

3

5

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

20

8

12

4

2

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

30

27

3

1

1

4

2

Зварювальне виробництво

30

30

1

1

5

2

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

30

28

5

2

Зварювальне виробництво

22

21

РАЗОМ: 

397

290

96

24

2

15

2. Підсумки державних кваліфікаційних іспитів

 

П-п

  

Назва професії

  

Всього учнів

 Здавало іспити учнів

випущено

 Отримали дипломи з відзнакою
За встанов.разрядом Підвищ.Разряд НижчийРазряд Отримали довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Маляр, штукатур

19

19

19

2

Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник

24

24

24

1

3

Зварювальне виробництво

21

21

21

2

4

Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та н/а машинах

20

20

19

1

5

Будівництво та експлуатація будівель та споруд 

28

28

28

5

РАЗОМ:

112

112

111

1

8

3. Працевлаштування випускників (прогноз)

П-п

 

Назва професії

 

Всього випуще

но

 

Працевлаш

товано

 

Видано вільних

дипломів

 

Направлені на

навчання

Призвано до озброєних сил

 

 

інше

1 Маляр;штукатур; лицювальник-плиточник

16

15

1

2 Маляр; штукатур

19

10

2

7

3 Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

12

11

1

4 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

28

24

4

5 Зварювальне виробництво

21

11

10

РАЗОМ:

96

71

4

21

 

 

4. Забезпеченість кадрами

 

П-п

 

Категорії працівників

 

Кількість за штатним розписом

 

Фактична кількість

 

Які вакансії

1

Майстри виробничого навчання

15

15

2

Викладачі предметів профтехциклу

20

20

3

Викладачі загальноосвітніх дисциплін

10

10

4

Вихователі

1

1

5

Методисти

6

Психологи

5. Стан навчально-побутових споруд

 

П-п

 

 

Назва приміщень

 

Проектна

потужність

%

Використання

В якому стані споруди чи приміщення

 

 

примітка

1

Навчальний корпус

 

540

100

задовільний

 

2

Гуртожиток

 

240

70

задовільний

кровля

3

Навчальні майстерні

 

210 чол.

в одну зміну

60

незадовільний

кровля, опалення

4

Адміністративно-побутовий корпус

 

100

задовільний

 

6.Наявність кабінетів, майстерень

 

П-п

 

 

Назва кабінетів, майстерень

 

 

Кількість

% укомплектованості відповідно до програми

 

%

Перспектива готовності до 01.09.2012 р.

1

2

3

4

5

Кабінети загальноосвітніх предметів

1 Біологія

1

64

64

2 Інформатика (комп’ютерний клас) № 2

1

77

77

3 Українська мова та література

2

87

87

4 Фізика

1

80

80

5 Світова література

1

69

69

6 Історія

1

79

79

7 Основи правових знань

1

80

80

8 Захист Вітчизни

1

67

67

9 Математика

1

78

78

10 Хімія

1

67

67

11 Іноземна мова

2

89

89

12 Комп’ютерний клас № 1

1

82

82

Кабінети професійно-технічного циклу

12 Автосправа

1

69

69

13 Технологія і організація будівельного виробництва

1

84

84

14 Технологія і організація зварювального виробництва

1

72

72

15 Технічне креслення

1

57

57

16 Охорона праці

1

97

97

17 Електротехніка

1

70

70

18 Обладнання та технологія зварювальних робіт

1

71

71

19 Спецтехнології будівельників

1

87

87

20 Спецтехнології операторів

1

81

81

Майстерні

1 Слюсарна

1

60

60

2 Зварників

1

75

75

3 Штукатурна

1

85

85

4 Малярна

1

80

80

5 Операторів ЕОМ

1

82

82

6 Лицювальників-плиточників

1

75

75

7. Втрати навчального часу

Курс

Термін

навчання

Назва професії

Кільк.

учнів

в групі

Пропущено годин

Кількість пропущених годин на 1-го учня

З поважних причин

Без поважних причин

З поважних причин

Без поважних причин

1

2

3

4

5

6

7

8

І

3

Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та н/а машинах

21

172

10

8,19

0,47

3

Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник

22

112

6

5,09

0,27

3

Оператор ЕОМ, конторський службовець

30

129

6

4,3

0,2

1

Маляр, штукатур

19

44

11

2,31

0,57

ІІ

3

Оператор ЕОМ, конторський службовець

27

197

9

7,29

0,33

3

Оператор ЕОМ, касир (в банку)

27

124

4

4,59

0,14

3

Слюсар з ремонту автомобілів

28

258

19

9,21

0,67

3

Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та н/а машинах

29

249

9

8,58

0,31

3

Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник

30

174

5,8

ІІІ

3

Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та н/а машинах

20

76

23

3,8

1,14

3

Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник

24

71

12

2,95

0,5

IV

2

Будівництво та експлуатація будівель та споруд

27

52

4

1,95

0,14

2

Зварювальне виробництво

30

68

17

2,26

0,56

V

2

Будівництво та експлуатація будівель та споруд

28

43

13

1,53

0,46

2

Зварювальне виробництво

21

37

7

1,76

0,33

На 1-го учня від загального контингенту: 

383

1806

150

4,71

0,39