ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора державного навчального закладу

«Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська»

 

 

05.12.2019                                        м. Краматорськ                                  № 5

 

 

 

Голова Комісії Д.Г. Глазков
Заступник голови Комісії О.С. Таболін
Секретар Комісії Т.І. Калитинська
Члени комісії: Е.В. Гончаров
О.О. Зубко
Н.В. Котова
О.О. Лютий
М.Г. Мінін
С.М Москаленко
С.І. Тверітінов
Л.В. Яковлєва

 

Порядок денний:

 

І. Про проведення конкурсу на посаду директора державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (далі — конкурс), який складається з:

  1. Проведення загальних зборів трудового колективу державного закладу професійної (професійно — технічної) освіти з виступами кандидатів на посаду директора.
  2. Співбесіда з кандидатами на посаду керівника та визначення переможця конкурсу на засіданні конкурсної комісії;

 

СЛУХАЛИ:

Калитинську Т.І., начальника відділу управління персоналом, щодо повідомлення членами конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів.

Від членів конкурсної комісії повідомлень не надійшло.

До відділу управління персоналом департаменту подали документи три кандидати на посаду директора державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська». Після їх перевірки визначено, що документи Саркісяна Вазгіна Вачеєвича, Селютіна Юрія Вікторовича, Точонової – Мандрикової Ірини Валеріївни, як кандидатів на посаду директора, відповідають встановленим законом вимогам.

Оголошення щодо проведення конкурсу оприлюднено у визначені строки.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Калитинська Т.І., яка ознайомила членів трудового колективу зі складом  конкурсної комісії та повідомила, що перший етап конкурсу – виступи кандидатів на посаду директора та проведення загальних зборів трудового колективу державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» проходив 05.12.2019 о 13 год. 30 хв. (3 кандидати) у приміщенні державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (Донецька обл. м. Краматорськ, вул. Паркова, 62).

Шляхом жеребкування було визначено, що першим буде виступати Селютін Юрій Вікторович, другим – Саркісян Вазгін Вачеєвич, третьою — відповідно – Точонова – Мандрикова Ірина Валеріївна.

Членами трудового колективу закладу були задані питання кандидатам на посаду директора щодо мети зайняття посади, опікування соціально — незахищеної категорії здобувачів освіти, які навчаються у закладі та шляхів вирішення проблемного питання з гуртожитком.

За результатами проведення загальних зборів трудового колективу державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська», шляхом таємного голосування найбільшу кількість балів отримав Саркісян Вазгін Вачеєвич (47 голосів), 2 голоси отримала Точонова – Мандрикова Ірина Валеріївна, Селютін Юрій Вікторович не отримав жодного голосу (протокол від 05.12.2019 № 2 лічильної комісії). Трудовим колективом запропоновано визнати Саркісяна Вазгіна Вачеєвича переможцем конкурсу на посаду директора закладу.

Другий етап конкурсу відбувся 05.12.2019 о 15. год. 30 хв. у приміщенні державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (Донецька обл. м. Краматорськ, вул. Паркова, 62).

Під час проведення співбесіди з кандидатами, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії оцінювалася відповідність професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою.

Селютін Юрій Вікторович свою доповідь щодо мети зайняття посади доповідав переважно російською мовою. На запитання членів конкурсної комісії надавав не чіткі відповіді.

Саркісян Вазгін Вачеєвич на запитання членів конкурсної комісії щодо мети зайняття посади директора закладу, запитання для оцінювання необхідних ділових та особистісних якостей, знання спеціального законодавства у сфері професійної (пофесійно – технічної) освіти надав задовільні відповіді.

Точонова – Мандрикова Ірина Валеріївна на запитання членів конкурсної комісії надавала не чіткі відповіді, показала недостатню обізнаність у сфері професійної (пофесійно – технічної) освіти.

 

За результатами співбесіди з кандидатами на посаду директора державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська», розгляду поданих документів, пропозицій трудового колективу, таємного голосування членів конкурсної комісії, прийнято рішення щодо переможця конкурсу.

Переможцем конкурсу визначено Саркісяна Вазгіна Вачеєвича.

 

ВИРІШИЛИ:

 

  1. Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно — технічної) освіти за результатами проведення конкурсу визначити переможцем конкурсу на посаду директора державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» Саркісяна Вазгіна Вачеєвича.
  2. Упродовж одного робочого дня з дня завершення конкурсу оприлюднити результати конкурсу на веб – сайті Донецької обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

  1. На наступний  робочий   день  після  закінчення  строку   оскарження

результатів конкурсу, а у разі оскарження результатів конкурсу – після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше 60 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом, призначити Саркісяна Вазгіна Вачеєвича на посаду директора державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» та укласти з ним трудовий договір (контракт).

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»            11

«проти»     — немає

«утримались» — немає

 

Голова Комісії Д.Г. Глазков
Заступник голови Комісії О.С. Таболін
Секретар Комісії Т.І. Калитинська
Члени комісії: Е.В. Гончаров
О.О. Зубко
Н.В. Котова
О.О. Лютий
М.Г. Мінін
С.М Москаленко
С.І. Тверітінов
Л.В. Яковлєва