Прийом до МВПБУ на другий ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за результатами співбесіди. Співбесіда проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Зарахування на третій ступінь здійснюється за конкурсним балом дипломів випускників другого ступеня професійно-технічної освіти.

Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до МВПБУ шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти за конкурсним балом диплома випускників другого ступеня професійно-технічної освіти.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації, може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок, відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

 

Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник -додає окремим конструкціям і всьому будинку естетичний вигляд, виконує його ремонт. При цьому він вивчає технологію усіх видів опоряджувальних робіт, художню обробку за допомогою штукатурки, малярських фарбувань, плиткових чи мозаїчних покрить стін, підлог і стель. Кваліфікація «молодший спеціаліст» дає можливість керувати дорученим підрозділом (ланкою, бригадою), забезпечувати виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт на будівельних об’єктах, ЖКУ, домобудівних комбінатах.

 

Штукатур; маляр; монтажник систем утеплення будівель – навчиться виконувати кладку, ремонт кам’яних конструкцій будинків, мостів, промислових і гідротехнічних споруджень; роботи з монтажу та зборки конструкцій будинків і споруд з окремих елементів і блоків; виконувати зварювальні роботи, забезпечувати виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах; читати технічну документацію, аналізувати результати роботи і т.п.

 

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах — це складна професія яка дає знання про пристрої і принципи дії зварювального устаткування, вчить визначати особливості матеріалів, що зварюються, і конструкцій, видів і область застосування швів, електродів.

Праця електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах здійснюється переважно в умовах автоматизованих виробництв. Розробляються нові технології, створюється нове устаткування та обладнання, що дозволяє виконувати зварювання в най різноманітних умовах на землі, під водою і в космічному просторі.

Зварювальні роботи застосовуються в багатьох галузях промисловості. Електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах працюють на буд майданчиках, створюють конструкції та системи комунікацій, в машинобудуванні, автомобілебудуванні, енергетиці та інших галузях народного господарства України.

 

Електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту автомобілів: досконально вивчить пристрій автомобіля, його експлуатацію і технічне обслуговування, навчиться діагностувати стан автомобіля, знаходити несправності й усувати їх, читати креслення і технологічну документацію. Зможе працювати в автогосподарствах, гаражах і автотранспортних підприємствах. Електрозварник працює на ремонтних підприємствах, в сервісних майстернях. При ремонті легкових автомобілів, вантажних та транспортних засобів необхідно виявляти та усувати несправності і дефекти автомобілів, отже дуже часто виникає необхідність проведення зварювальних робіт

 

касир

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин: буде працювати в сфері обслуговування, виконуючи операції, які пов`язані з  банківськими операціями. Учень буде мати широкий спектр конкретних практичних навичок, визначати також здатність застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції з документального оформлення господарських операцій та вирішенням проблемних ситуацій пов’язаних з виробництвом, оформленням основних типових форм звітності та  аналізу фінансової діяльності підприємства. Буде зЗдатен до самокерування при навчанні і матиме практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. У повному обсязі оволодіє професійними знаннями.

 

Оператор комп’ютерної верстки, секретар керівника (підприємства, організації, установи):

Серед найширшого переліку сфер та галузей застосування комп’ютерної техніки особливе місце займає поліграфія. Сучасну поліграфію неможливо уявити без настільних видавничих  систем, програм верстки і додрукової підготовки, растрування чи кольороподілу.

Професія секретаря керівника характеризується різноманітністю і багатогранністю функцій, опанування якими не потребує значних затрат часу і зусиль. Секретар керівника веде ділову переписку підприємства або установи, організовує зустрічі керівництва з відвідувачами, відповідає на телефонні дзвінки, дає довідки інформативного плану про те, чи має можливість керівник зустрітися з відвідувачем, відповідає по телефону та інше.

Щоб  відповідати сучасним вимогам, секретар повинен  уміти красиво, а головне правильно оформляти звіти, вести ділове листування керівника; освоювати розробки новітніх комп’ютерних програм для офісу; підготовлювати і матеріалів до засідань, нарад, конференцій, семінарів і з’їздів; організовувати презентації і спеціальні прийоми гостей.

 

Після закинчення 11 класів учні мають можливість навчатися за наступними спеціальностями:

Маляр; штукатур;

Електрозварник ручного зварювання.

 

На ІІІ ступені навчання училище забезпечує випускникам відповідну соціально-гуманітарну, фундаментальну та фахову підготовку, яка дає можливість отримання освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст.
Після закінчення повного курсу навчання випускники ІІІ ступеня продовжують навчання в вищих навчальних закладах таких як: Донбаська державна машинобудівна академія, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, Слов’янський державний педагогічний університет.

 

Основні сфери діяльності випускників «молодших спеціалістів» :

• продовження навчання за скороченими термінами (3 роки) для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „магістр” продовжують навчання у вищих навчальних заставах таких як: Донбаська державна машинобудівна академія, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, Слов’янський державний педагогічний університет;

• діяльність у будівельних організаціях і їх підрозділах різних галузей народного господарства, які здійснюють будівництво та експлуатацію житлових, цивільних, промислових будівель і споруд на посадах майстра й виконавця робіт;

• робота в проектних і конструкторських організаціях техніком-конструктором.
Пройшовши ступеневу підготовку від робітника до спеціаліста Ви значно розширите свої можливості самореалізації, підвищите конкурентну спроможність на ринку праці.