В сучасних умовах важливе значення має захист прав молоді на отримання професії, підвищення професійної майстерності робітників. Виключно важливим є той вихідний рівень кваліфікації, який отримує майбутній робітник на початку свого трудового шляху. В умовах ринкової економіки кожен повинен піклуватися про підвищення рівня своєї освіти. Тому училище вбачає за правильний метод безперервного навчання кожної людини нашого суспільства, а особливо молоді. З цією метою училище укладає необхідні відносини з вищими учбовими закладами: Слов’янським Педагогічним Інститутом, Донбаською Державною Машинобудівною Академією, Харківським Технічним Університетом Будівництва та Архітектури.
Училище розміщене у типовому комплексі на 720 учнівських місць, який вступив в експлуатацію у 1984 році. За період експлуатації в училищі були додатково збудовані: басейн, стрілковий тир, спортивний майданчик. Вдосконалені та додатково споряджені окремі приміщення: дискусійна зала, бар, дискозала. У зв’язку зі збільшенням контингенту училища, а також реорганізацією його у вище професійне училище виникла необхідність у збільшенні кількості учбових кабінетів, лабораторій, майстерень. Додатково створені: кабінет з експлуатації та ремонту автомобілів, майстерня та кабінет з професії кравець, кабінет з охорони праці та основ екології, лабораторія випробування будівельних матеріалів, кабінет з професії бухгалтер.

Ми маємо всі умови для вашого навчання

У МВПБУ для проведення занять з теоретичного та виробничого навчання створено: 8 навчально-виробничих майстерень, 5 лабораторій, 24 кабінети, стрілковий тір, спортивну, актову та дипломну зали, плавальний басейн та інші. Учбові кабінети, лабораторії та майстерні обладнані значною кількістю навчальних засобів, що дає можливість готувати учнів на сучасному рівні навчання.
Встановлені телевізійні комплекси в кабінетах дають можливість використовувати посібники, підручники, картки-завдання, слайди, що дає високу ефективність засвоєння учнями учбового матеріалу.
Учбові кабінети забезпечені достатньою кількістю об’ємних наочних посібників, макетів, моделей заводського виготовлення з професій: штукатур, муляр-монтажник, лицювальник-плиточник, маляр, столяр та інші.


Навчальні майстерні естетично оформлені та мають достатню кількість технологічного обладнання, інструментів та дидактичних засобів навчання: інструкційно-технологічних карт, карток без машинного опитування, плакатів, моделей та макетів, натуральних зразків матеріалів, пристосувань, обладнання, машин та механізмів.
Бібліотека училища має значний фонд учбової, фахової та художньої літератури, абонементний та читальний зали.
Щорічно училище приймає учнів за різними професіями. Випускники одержують середню освіту та робітничу професію, а в групах МВПБУ ще й звання «молодший спеціаліст».

Самоврядування

Учнівська рада самоврядування у МВПБУ є однією з форм самоврядування освітньою установи професійної освіти і створюється в цілях забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, вирішення важливих питань життєдіяльності учнівської молоді, розвитку її соціальної активності, підтримки і реалізаціі соціальних ініціатив.
Учнівська рада поділяється на такі сектори:

  • Учбово-організаційний сектор;
  • Сектор по роботі з тими, що проживають у гуртожитку;
  • Культурно-масовий сектор;.
  • Сектор патріотичного виховання;
  • Спортивно-оздоровчий сектор;

  • Сектор зв’язків з громадськістю;
  • Основними цілями діяльності учнівської ради є:
  • формування цівільної культури, активної цивільної позиції учнів, сприяння розвитку їх соціальної зрілості, самостійності, здібності до самоорганізаціі і саморозвитку;
  • забезпечення реалізаціі прав на участь учнів в управлінні, оцінці якості освітнього процессу;
  • формування у учнів умінь і навиків самоврядування, підготовка їх до компетентної і відповідальної участі в житті суспільства.

Учнівська рада училища складається з голови учнівської ради, голів учнівських рад, груп і курсів.